Kapiolani Park
カピオラ二公園 Kapiolani Park

1

2 photos
写真
写真