Tim Ho Wan Waikiki
ティム・ホー・ワン ワイキキ Tim Ho Wan Waikiki