Sandbar Tour by CAPTAIN BRUCE
キャプテンブルース 天国の海®ツアー Sandbar Tour by CAPTAIN BRUCE