Lahaina Harbor
ラハイナ港 Lahaina Harbor
住所
675 Wharf St, Lahaina, HI 96761
時期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月