Hana Airport
ハナ空港 Hana Airport
住所
PO Box 130, Hana, HI 96713
条件
電話番号
(808) 248-4861
ウェブサイト
http://hawaii.gov/hnm
時期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月