Kepuhi Beach
ケプヒ・ビーチ Kepuhi Beach
住所
240 Kepuhi Pl, Maunaloa, HI 96770
時期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月