Waikiki Gateway Park
ワイキキ・ゲートウェイパーク Waikiki Gateway Park
住所
Kalakaua Ave, Honolulu, HI 96815
時期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月