Okonomiyaki Chibo Restaurant
千房 Okonomiyaki Chibo Restaurant